Design derby 1815-2015 België – Nederland tentoonstelling

Werk van Joost Marechal aanwezig op de grote Design derby 1815-2015 België  – Nederland tentoonstelling

Design museum Gent toonde in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam een overzicht van 200 jaar vormgeving uit België en Nederland. Ruim 500 zorgvuldig geselecteerde designobjecten, variërend van rijk bewerkt zilver, glaswerk en keramiek tot hedendaagse meubels, mode en grafisch design, zijn in chronologische volgorde, parallel aan elkaar te zien. De tentoonstelling onthult opvallende overeenkomsten of verrassende verschillen tussen de twee landen. Het is de eerste keer dat de ontwerppraktijken van België en Nederland op deze schaal worden vergeleken. Van beide landen zijn de beste ontwerpers en ontwerpen uit twee eeuwen naast en tegenover elkaar te zien.

Een sierbord van ca. 1940 – 1941 in geglazuurde faience werd geselecteerd voor het thema: Jonge Belgische ontwerpers putten uit de regionale folklore. Een vaas in rookglazuur van ca. 1956 – 1958 hoorde bij het onderwerp: Kunstzinnig ontwerp.

Bord JM tento Derby Bel Ned vaas tento Derby België Nederland

Het Brandglasraam “Beernem”

Het risico van vernietiging van de site van de vroegere Beernemsche Tricot- en Breigoedfabriek, nu N.V. Lemahieu met inbegrip van het glasraam “Beernem” was voor Carlos Croene de aanleiding om te pogen dit raam als cultureel erfgoedstuk te laten erkennen. Hij schreef een uitgebreide studie om de waarde van het glasraam aan te tonen in de hoop het zo een nieuwe blijvende bestemming te kunnen geven. De gedetailleerde beschrijving die hierna volgt steunt volledig op deze studie. We danken de auteur voor de toelating hieruit te putten. De volledige tekst van Carlos Croene Het brandglasraam “Beernem”. Een waardering zal in 2016 gepubliceerd worden in het Jaarboek 2016 van de Beernemse heemkundige kring Bos en Beverveld.

brandglasraam-beernem

Het brandglasraam in 2015

Dit glasraam dateert uit 1947 en bevindt zich in de Beernemse Tricot- en Breigoedfabriek (BTB), die tot 1993 bestond en nu onderdeel is van het bedrijf Lemahieu N.V., Oude Vaartstraat 4.

 

Introductie

Joost Maréchal (1911 – 1971) is een Belgische kunstenaar,  keramist, glazenier en schilder.

Maréchal is een pionier van de moderne kunstkeramiek in Vlaanderen.

Hij realiseerde een artistiek hoogstaand oeuvre van vazen en schalen met sobere vormen en bijzondere glazuren.

Op het einde van de jaren 1960 creëerde Maréchal steeds meer zuiver artistieke sculpturen in keramiek: expressieve vrouwelijke lichamen, bustes en koppen.

De vroege glasramen sluiten aan bij een traditioneel realisme. Al snel evolueerden de figuratieve afbeeldingen naar meer gestileerde vormen. De abstracte glasramen zijn explosies van kleuren opgebouwd in vrije geometrische vormen.

Keramiek en glasramen vormen het leeuwenaandeel in zijn oeuvre, maar hij was ook schilder, tekenaar, fotograaf, filmmaker en leraar.

Er is werk van Joost Maréchal in het Design museum Gent en in enkele openbare gebouwen. De meeste stukken bevinden zich in privéverzamelingen.